fbpx

ร้านลาบขมห้วยปู

ร้านลาบขม ห้วยปู ได้เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน 17 ปีมาแล้ว ได้จำหน่ายอาหารเหนือ เช่น ลาบเนื้อ(ลาบขม) ลาบหมู ส้า(เป็นชิ้นบางๆ) ใช้พริกคั่วป่น เครื่องเทศ มะแข่วน คั่วป่น และสมุนไพรต่างๆ อาทิ ข่า ตระไคร้ กระเทียม หอมแดง กะปิ ใช้กรรมวิธีการปรุง การผลิตแบบดั่งเดิม ให้เป็นเครื่องลาบสูตรเฉพาะของร้านลาบขมห้วยปู เช่น นำไปย่างไฟจนหอมแล้วไปบดละเอียดคลุกเคล้า จนได้ อาหารที่เป็นสุดยอดของอาหารของทางภาคเหนือ ที่ได้ชื่อว่า ลาบ และยังมีเมนูอื่นๆ อีก 50 กว่ารายการ อาทิเช่น ต้มขม ต้มแซบ แกงอ่อม ผัดเครื่องไน ไส้หวานทอด แหนมซี่โครงทอด จิ้นนึ่งน้ำพริกข่า ต้มยำไก่พื้นเมือง กบ ไส้ตัน แมลงทอด เป็นต้น ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ ทุกวัน

เพื่อให้ได้ซึ่งรสชาติที่ยังคงไว้ความสดของ เนื้อ ผักสดและผักสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องเคียง ใช้ทานกับลาบที่ปลูกเอง ปลอดภัยจากสารเคมี และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  นอกจากนั้นทางร้านยังคงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ด้านอาหารของล้านนาหรืออาหารเหนือไว้ โดยการ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน รสชาติ ความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจหลักของทางร้าน การให้การบริการที่เป็นกันเอง การจัดร้านให้ดูร่มรื่น น่านั่งทานอาหารที่เป็นสไตล์ล้านนาประยุกต์ การรักษาความปลอดภัยในอาหาร โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และที่สำคัญที่สุดนั้น เพื่อสืบสานให้เป็นอาหารเหนือ อาหารของทุกคนให้คงอยู่ เพื่อเป็นมรดก เป็นวัฒนธรรม ด้านอาหารสืบไป

asset-5
asset-1
asset-7
asset-9
asset-2
asset-3
233
asset-6
asset-4
asset-8

previous arrow
S__25370634
S__25370633
S__25370632
S__25370631
S__25370630
S__25370629
S__25370628
S__25370627
S__25370626
next arrow
0